Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie- Kalinčiakova ul.

Investor:

Mesto Zlaté Moravce, MsÚ Zlaté Moravce, 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Investícia:

17 999,74 €

Termín realizácie:

07/2012- 08/2012

Charakteristika stavby:          
Pôvodné ležaté kanalizačné potrubie bolo nutné zdemontovať. Nové zabudované potrubie je z PVC DN 125. Po uložení potrubia a prepojení a existujúcimi pripojovacími potrubiami bola zriadená nová podlaha z keramickej dlažby s protišmykovou úpravou. V herni a spálni bola zhotovená plávajúca podlaha.