Rekonštrukcia a výstavba objektov

 

 

 

Charakteristika stavby:

Na uvedenej stavbe bola vykonaná rekonštrukcia jednotlivých objektov stavebnej časti a technologickej časti so zabezpečením riadiaceho a prenosového systému do centrálneho dispečingu BVS, a.s.

čítaj ďalej..

 


Zameranie spoločnosti


Nosným programom podnikateľského zámeru spoločnosti HASS, s.r.o. je výstavba nasledovných inžinierskych stavieb:
 • vodovody
 • vodojemy
 • kanalizácie
 • plynovody
 • čerpacie stanice
 • dopravné stavby
 • ostatná infraštruktúra pre priemyselnú, občiansku vybavenosť a inžiniersku činnosť.

Spoločnosť vlastní kompletné výrobno – technické a technologické vybavenie potrebné pre komplexnú dodávku stavieb.

Firma zamestnáva odborníkov vo viacerých profesiách – stavbyvedúcich, montérov, zváračov polyetylénu (PE) a oceľových potrubí so štátnymi skúškami, technikov, strojníkov, šoférov, mechanikov strojov a zariadení a iných nevyhnutných odborníkov potrebných pre kvalitnú a rýchlu realizáciu.
 
Spoločnosť ďalej prevádza nasledovnú činnosť:
 
 • inžinierska činnosť
 • výroba kovových konštrukcií
 • prenájom vozidiel a stavebných mechanizmov
 • prenájom nebytových priestorov vykonávanie opravárenskej činnosti na stavebných   strojoch a mechanizmoch
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených      elektrických zariadení
 • montáž, opravy a údržba vyhradených plynových zariadení
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava
 
Firma poskytuje svojim zákazníkom aj služby v oblastiach  súvisiacich so stavbou :
 
 • inžinierska činnosť vo výstavbe
 • projektová činnosť vo výstavbe
 • realizácia stavieb, ich zmeny a odstraňovanie
 • poradenská činnosť v oblasti použitia stavebných materiálov a technológií
 • poradenská činnosť v oblasti financovania stavieb