Verejný vodovod- predĺženie Karpatská ulica, Lozorno

 

Investor:

Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Investícia:

26 001,74 €

Termín realizácie:

10/2012

Charakteristika stavby:          
Zrealizovaný verejný vodovod pitnej vody z rúr HDPE d110 v dĺžke 465,55 m bude zásobovať  parcely Karpatskej ulice až k priehrade v obci. Potrubie je vedené v zelenom páse. Na odber vody, pre uhasenie prípadného požiaru, sú osadené na potrubí nadzemné hydranty.