Rekonštrukcia a výstavba objektov

 

 

 

Charakteristika stavby:

Na uvedenej stavbe bola vykonaná rekonštrukcia jednotlivých objektov stavebnej časti a technologickej časti so zabezpečením riadiaceho a prenosového systému do centrálneho dispečingu BVS, a.s.

čítaj ďalej..

 


Profil

História spoločnosti

 

 

     Spoločnosť HASS, s.r.o. vznikla v januári roku 2003 transformáciou spoločnosti Restavex HaS. Tá bola založená v roku 1991 ako stavebno - obchodná spoločnosť, so zameraním na výstavbu inžinierskych sietí, realizácie a rekonštrukcie stavieb a inžiniersku činnosť.

     Svoju pôsobnosť postupne spoločnosť rozšírovala z územia západoslovenského regiónu na územie celého Slovenska. Spoločnosť zaviedla v roku 2005 systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. V roku 2007 zaviedla environmentálny manažérsky systém podľa normy  ISO 14001:2004.

     Spoločnosť sídli v priestoroch na Priemyselnej ulici v Zlatých Moravciach, ktoré v roku 2001 odkúpila od spoločnosti Agrostav a.s. Nitra. V sídle spoločnosti sú kancelárske priestory, priestory na skladovanie a priestory na opravy a údržbu strojového parku.  V roku 2008 zaviedla manažérsky systém BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007.