Vinosady - kanalizácia

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   Sk
Termín realizácie: 03/2007 - 04/2007

Charakteristika stavby:
Realizácia pozostáva z rekonštrukcie kanalizácie a spätných úprav komunikácii.