BA - sanácia miestnej komunikácie ul. Dlhé diely

Investor: MČ Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   2,0mil. Sk
Termín realizácie: 10/2006 - 12/2006

Charakteristika stavby:
Realizácia sanácie poškodenej komunikácie pozostávajúcej z osadení predpätých kotiev do skalnatého podložia a železobetónovej konštrukcie a cestnej komunikácie.