Kanalizácia Komárno, Alžbetin ostrov I.etapa, Hadovce II.etapa

Investor: Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Objednávateľ: Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Investícia:   13,0mil. Sk
Termín realizácie: 05/2006 - 06/2006

Charakteristika stavby:
Novostavba dvoch samostatných kanalizačných sietí. Kanalizácia na Alžbetinom ostrove je trasovaná po miestnych komunikáciach a má dĺžku 2305m, z toho 530m je gravitačná z PVC DN300 a 1775m je tlaková kanalizácia z PE D63 až D90. Súčasťou je čerpacia stanica a 62 ks prípojok a zberných komôr.
Kanalizácia v mestskej časti Komárna v Hadovciach je gravitačná časť dĺžky 912m z potrubia PVC DN 250 a DN300 a tlaková časť dĺžky 396m z potrubia PE DN50. Súčasťou je aj čerpacia stanica s kapacitou pre 500 obyvateľov.