Senec – rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   205,0mil. Sk
Termín realizácie: 09/2006 - 07/2008

Charakteristika stavby:
Stavba pozostáva z rekonštrukcie dažďovej kanalizácie DN 300 až DN 1600 v dĺžke 4602m, splaškovej kanalizácie DN 300 až DN 800 v dĺžke 6295m, vodovodu DN 100 až DN 400 v dĺžke 4351m. Súčasťou dodávky sú aj rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných prípojok a prepojení dažďových vpustí, čerpacích staníc ČS1,ČS3, ČS4, ČS6, ČSDV po stránke stavebnej a technologickej. Trasy sietí sú vedené prevažne po štátnych a miestnych komunikáciach.