Veľký Cetín - vodovod

 
Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, š.p.
Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, š.p.
Investícia:   29 mil.
Termín realizácie: 11/2004 - 11/2007

Charakteristika stavby:

Stavba pozostáva z výstavby zemného monolitického vodojemu 2 x 250 m3 a manipulačnej komory pre obce Veľký Cetín, Malý Cetín a Čechynce, výtlačného potrubia DN 200 v dĺžke 889 m, zásobného potrubia DN 200 v dĺžke 2416,5 m a DN 150 v dĺžke 835,5 m, rozvodného potrubia DN 150 v dĺžke 2647,5 m a DN 100 v dĺžke 4127,5 m v obci Veľký Cetín.