Mojín a Dúžava zásobovanie obcí vodou

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   30,4mil. Sk
Termín realizácie: 09/2006 - 06/2007

Charakteristika stavby:
Vodojem 2x50m3 vrátane príslušných objektov, čerpacia stanica a rozvod vody DN100 v dĺžke 7496m a domové prípojky a spätné úpravy komunikácii.