Hnúšťa – IBV rekonštrukcia prívodného potrubia DN700

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   13,4mil. Sk
Termín realizácie: 05/2006 - 08/2006

Charakteristika stavby:
Rekonštrukcia – výmena pôvodného oceľového prívodného potrubia DN700 dĺžky 640m za nové rovnakého priemeru zo sklolaminátu. Súčasťou stavby je aj zokruhovanie rozvodnej siete v meste štyrmi prepojovacími potrubiami z tvárnej liatiny DN100. Trasa potrubí vedie výhradne v miestnych komunikáciach.