ČS Podunajské Biskupice- Bernolákovo, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia

      

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava
Investícia:   4 842 000,- €
Termín realizácie: 09/2010- 07/2011

Charakteristika stavby:
Predmetom stavby bolo vybudovanie vodovodného potrubia z areálu VZ Podunajské Biskupice po Most pri Bratislave z tvárnej liatiny DN 1000 PN 16 v dĺžke 4 929 m.