Bernolákovo- Biela Voda, vodovod, kanalizácia

Investor: PT INVEST, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava- Ružino
Objednávateľ: PT INVEST, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava- Ružino
Investícia:   434 510,65 €
Termín realizácie: 10/2009 – 11/2009

Charakteristika stavby:
Verejný vodovod je vybudovaný v rámci stavby „Obytná zóna Bernolákovo- JUH, I.etapa“. Vodovod je vedený v miestnej komunikácii, v súbehu so splaškovou kanalizáciou a STL plynovodom. Rúrový materiál PE-HD d 100 x 6,6 mm bol použitý na vodovod.
Splašková kanalizácia z obytnej zóny "Bernolákovo - Biela Voda" je zaústená čerpacej stanice splaškových vôd ČS1, ktorá je súčasťou stavby "Obytná zóna Bernolákovo - JUH, I. etapa ." Celkom bolo vybudovaných 6 stôk z PVC 315, celkovej dĺžky 445,29m.
Plynovod je napojený  z plynovodu na Jabloňovej ulici, ktorý má dimenziu DN 90 a je v ňom tlak 300 kPa. Za napojením je osadený uzáver. Plynovod končí na križovatke s Lesnou ulicou, kde je plynovod ukončený uzáverom. Uzávery sú vybavené zemnou teleskopickou súpravou, ukončenými vo ventilovom poklope za uzáverom bude dimenzia plynovodu zväčšená redukciou na dimenziu DN110.