Výmeny nefunkčných uzáverov a odstraňovanie porúch na vodovodnej sieti

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   Sk
Termín realizácie: 01/2006 - 01/2007

Charakteristika stavby:
Realizácia pozostáva z rekonštrukcie nefunkčných uzáverov a odstraňovanie porúch na vodovodnej sieti v celom regióne investora vrátane spätných úprav