Rimavská Sobota – Rimavské Janovce – prívodné potrubie II.etapa

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   25,5mil. Sk
Termín realizácie: 01/2006 - 12/2006

Charakteristika stavby:
Vodovod – prívod vody z jestvujúceho vodojemu DN315 dĺžky 5452m. Trasa potrubia vedie výhradne v poľnohospodárskej pôde v extraviláne súbežne s existujúcim oceľovým potrubím.