Doľany- rekonštrukcia vodovodného potrubia

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Investícia:   8,7 mil.
Termín realizácie: 09/2007 - 02/2008

Charakteristika stavby:
Stavba pozostáva z rekonštrukcie verejného vodovodu DN 250 z vodojemu do obce Doľany. Je rozdelená na vetvu „V1“- materiál tvárna liatina DN 250 dĺžky 550,70 m, ktorá vedie od vodojemu po prvý dom v obci Doľany. A vetvy „V2“ – materiál tvárna liatina tepelne izolovaná DN 250 dĺžky 27,30 m vedenej na oceľových nosných prvkoch po boku betónového mosta cez Podhájsky potok. Súčasťou je aj rekonštrukcia nutných prepojov v trase uvedených potrubí.