ÚV Málinec, III. stavba- Ružiná- zásobovanie obce pitnou vodou

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Investícia:   24,5 mil. SK
Termín realizácie: 09/2007 - 06/2008

Charakteristika stavby:
Stavba pozostáva z výstavby prívodného potrubia DN 150 v dĺžke 2120 m, vodojemu 2 x 150 m3, zásobného potrubia DN 150 v dĺžke 734 m, odpadného potrubia DN 200 v dĺžke 180 m. Súčasťou stavby je príjazdová komunikácia k vodojemu, NN prípojka a ASRTP.