Odkanalizovanie obce Zálesie 2.etapa

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   7,1mil. Sk
Termín realizácie: 11/2005 - 04/2006

Charakteristika stavby:
Realizácia čerpacej stanice splaškových vôd vrátane technologického zariadenia, NN prípojky, signalizácie a merania s prenosom údajov do dispečingu BVS a.s. a výtlačného potrubia PVC 160 v dĺžke 1726m do jestvujúcej čerpacej stanice v Ivanke pri Dunaji. Súčasťou diela je aj horizontálny riadený pretlak pod kanálom v dĺžke 48m, dopracovanie projektovej dokumentácie.