Povodie Čov Hamuliakovo, Dunajská Lužná, odkanalizovanie- rekonštrukcia výtlačného potrubia, II.etapa

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Investícia:   27 910 618,07 Sk (926 462,79 €)
Termín realizácie: 06/2008 - 04/2009

Charakteristika stavby:
V rámci stavby bola vybudovaná ČS 10 v areáli pôvodnej čerpacej stanice. Po spustení novej ČS 10 do prevádzky,  bola pôvodná ČS zlikvidovaná. Vybudované bolo aj nové pripojenie na el. sieť- prípojka a rozvádzač, oplotenie areálu ČS so vstupnou bránou do objektu. Výtlačné potrubie z ČS10 do ČOV bolo zrealizované z HDPE potrubia DN 400 v celkovej dĺžke 3 679,05 m.