SVD G-N, VD Gabčíkovo- Vlnolam prívodného kanála

Investor: Vodohospodárska výstavba, š.p.
Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p.
Investícia:   10 740 041,20 Sk (356 504,056 €)
Termín realizácie: 10/2008 - 04/2009

Charakteristika stavby:
Nový vlnolam nadväzuje na existujúci vlnolam na korune hrádze a má zabrániť prelievaniu vĺn cez korunu hrádze prívodného kanála. Konštrukcia vlnolamu pozostáva zo 133 ks železobetónových prefabrikátov, ktoré sú uložené na základovom prahu a zaťažené sú priťažovacími blokmi. Základový prah je osadený na vŕtaných pilótach priemeru 400 mm dlhých 3 m.