BA - Ulica nad Dunajom - rekonštrukcia vodovodu

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   10,5mil. Sk
Termín realizácie: 10/2006 - 04/2007

Charakteristika stavby:
Realizácia pozostáva z rekonštrukcie vodovodu DN100, sanácie miestnej komunikácie a sanácie svahu pozemnej komunikácie. Súčasťou rekonštrukcie je osadenie 24 ks predpätých kotiev do svahu zo skaly dĺžky do 7m a gabiónova stena výšky 15 metro.