Prepojenie vodovodu Iža- Marcelová- Virt

Investor: Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Objednávateľ: Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Investícia:   19 805 514,37 Sk (657 422,637 €)
Termín realizácie: 05/2008 - 09/2008

Charakteristika stavby:
Z dôvodu vzájomného prepojenia a zaokruhovania vodárenských systémov, v regióne Komárno, boli vybudované objekty SO 01 Prepojenie Iža- Bokroš- Marcelová dĺ. 5 277 m, vodovodné potrubie je z tlakového PVC-U potrubia PN10 a HDPE PE 100. Na trase potrubia sa nachádzajú aj drobné objekty ako vodomerná šachta a kontrolné šachty. SO 02 Prepojenie Marcelová- Virt dĺ. 2 320 m je z tlakového PVC-U potrubia PN10.