Svätý Jur - čerpacia stanica a vodojem - rekonštrukcia

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Investícia:   7,9mil. Sk
Termín realizácie: 11/2006 - 05/2007

Charakteristika stavby:
Realizácia pozostáva z rekonštrukcie stavebnej a technologickej časti čerpacej stanice a vodojemu a príslušných objektov.