Bojnická ul., rekonštrukcia verejného vodovodu DN 1200 a DN 150

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Investícia:   18 829 502,32 Sk (625 024,97 €)
Termín realizácie: 05/2008 - 01/2009

Charakteristika stavby:
Prekládka vodovodu DN 1 000 z tvárnej liatiny začína napojením na  existujúce oceľové potrubie DN 1 200 v areáli BVS.  V rámci stavby boli zhotovené dve armatúrne šachty. Z armatúrnej šachty č. 1 bola vysadená odbočka DN 600 a DN 150. V AŠ 2 sa zrealizoval prepoj na existujúce oceľové potrubie DN 600. Armatúry v AŠ 1 a AŠ  2 sú ovládané elektropohonom.