VZ Sihoť, úprava areálu BVS, a.s.

   

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava
Investícia:   1 242 207,27 €
Termín realizácie: 09/2008- 05/2010

Charakteristika stavby:
Stavba pozostávala zo sanácie tunela + osvetlenie a elektrorozvody, vybudovania vrátnice s bezpečnostnou rampou, parkovisko pre dva autobusy, chodník so zárubným múrom. V areáli BVS, a.s. VZ Sihoť boli vybudované komunikácie, vonkajšie osvetlenie, elektrorozvody a sadové úpravy.