Rekonštrukcia a výstavba objektov na vodovodnej sieti

 

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava
Investícia:   4 145 694,28 €
Termín realizácie: 07/2009- 06/2012


Charakteristika stavby:
Na uvedenej stavbe bola vykonaná rekonštrukcia jednotlivých objektov stavebnej časti a technologickej časti so zabezpečením riadiaceho a prenosového systému do centrálneho dispečingu BVS, a.s.