Regenerácia centra obce Lúka

        

Investor: Obec Lúka, 916 34 Lúka
Investícia: 367 238,82 € s DPH
Termín realizácie: 03/2010- 10/2010

Charakteristika stavby:
Na uvedenej stavbe boli zabudované nové prvky drobnej architektúry- informačné tabule, lavičky, odpadkové koše. Plochy v oddychovej zóne boli zatrávnené a vysadené nové dreviny. Ďalšími zrealizovanými objektmi sú verejné osvetlenie, chodníky pre peších plocha, kamenný múr a zábrany.