Zameranie spoločnosti


Nosným programom podnikateľského zámeru spoločnosti HASS, s.r.o. je výstavba nasledovných inžinierskych stavieb:

Spoločnosť vlastní kompletné výrobno – technické a technologické vybavenie potrebné pre komplexnú dodávku stavieb.

Firma zamestnáva odborníkov vo viacerých profesiách – stavbyvedúcich, montérov, zváračov polyetylénu (PE) a oceľových potrubí so štátnymi skúškami, technikov, strojníkov, šoférov, mechanikov strojov a zariadení a iných nevyhnutných odborníkov potrebných pre kvalitnú a rýchlu realizáciu.
 
Spoločnosť ďalej prevádza nasledovnú činnosť:
 
 
Firma poskytuje svojim zákazníkom aj služby v oblastiach  súvisiacich so stavbou :