Kvalita


     Spoločnosť HASS, s.r.o. má vypracovaný a implementovaný systém manažérstva kvality na dobrej úrovni. Všetky činnosti spoločnosti sú vykonávané s prioritou spokojnosti zákazníka.

     V roku 2005 spoločnosť HASS, s.r.o. zaviedla systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2001, po ktorom jej bol na základe certifikačného auditu spoločnosti Buerau Veritas Quality International udelený certifikát systému riadenia kvality.Tento certifikát v roku 2007 potvrdila spoločnosť 3EC- NSF International a inovovala ho na manežersky systém kvality podľa normy ISO 9001:2008. Zaroveň na základe certifikačného auditu  udelila spločnosti HASS, s.r.o. certifikát enviromentálnoho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 a certifikát manažerskeho systémo BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007.

Tým je spoločnosť HASS, s.r.o. partnerom, ktorý spĺňa požiadavky kladené na kvalitu diela.