Podujatia


Spoločnosť HASS, s.r.o. podporuje rôzne kultúrne, športové a charitatívne podujatia.

V poslednom období spoločnosť podporila :

Súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov

Každoročná akcia na ktorej si merajú svoje sily a zručnosť pracovníci vodárenských spoločností. Spoločnosť HASS, s.r.o. sa už 2 roky sponzorsky podiela na tejto akcii.

 

    

 

Kremnický hradný organ

Festival „Kremnický hradný orgán“ je multidisciplinárny projekt, ktorého jadrom je jedinečný fenomén umenia:

Súzvuk 3 500 píšťal organa a stredovekej architektúry kostola sv. Kataríny v Kremnici v reflexii s najslávnejšími dielami organovej literatúry.